THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI GIAN TẬP SỰ THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu TT 31/2018- BGDĐT
Ngày ban hành 24/12/2018
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI GIAN TẬP SỰ THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP
Xem văn bản Vui lòng đăng nhập để xem!
Tải về Vui lòng đăng nhập để tải về!