Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
44/2019/QH14 03/07/2019 Luật, Luật phòng chống tác hại của rượu, bia do Quốc hội ban hành
43/2019/QH14 14/06/2019 Luật, Ngày 14/6/2019, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.