LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (Từ ngày 22/03/2021 đến ngày 27/03/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK                                    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI                      Từ ngày 22/03/2021 đến ngày 27/03/2021

 

 

Thứ Hai (22/03)

Buổi sáng

– Tiết 1: Chào cờ; Hội ý toàn cơ quan, GVCN

– Tiết 2,3,4: Dạy – Học theo thời khóa biểu

 

Buổi chiều

– 13h30: Tập văn nghệ GV

 

Thứ Ba (23/03)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB;  Dạy thêm – Học thêm

– 13h30: Tập văn nghệ GV

 

Thứ Tư (24/03)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

– 13h30: Tập văn nghệ GV

– Chạy chương trình Ngày hội Stem lần 1

 

Thứ Năm (25/03)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

– 13h30: Tập văn nghệ GV

– Chạy chương trình Ngày hội Stem lần 2

 

Thứ Sáu 26/03)

Buổi sáng

7h: NGÀY HỘI STEM – Hoạt động 26/3

Buổi chiều

NGÀY HỘI STEM

 

Thứ Bảy (27/03)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB;  Dạy thêm – Học thêm

Chủ Nhật (28/03) Buổi sáng

 

Buổi chiều

 

                                                                             PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

                                                                           Phan Kim Phượng