KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Tổ Văn – Sử – Địa – GDCD                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         Tổ Tiếng Anh

số: 03/TCM-KHNK                                          Krông Pắc, ngày 15 tháng 09 năm 2019

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ NĂM HỌC 2019-2020

 

– Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục – Đào tạo Đăk Lăk và của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

– Căn cứ vào yêu cầu, thực tiễn giảng dạy của bộ môn, vào những vấn đề  mang tính thời sự đang được xã hội quan tâm và khả năng của các giáo viên trong tổ chuyên môn, Tổ Văn-Sử-Địa-GDCD  kết hợp với tổ Tiếng Anh xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khoá năm học 2019-2020 như sau:
I. Mục đích, ý nghĩa

 1. Hoạt động ngoại khoá được tổ chức nhằm giúp học sinh hiểu biết và nhận thức sâu sắc hơn về vấn đề biển đảo của Việt Nam hiện nay.
 2. Hoạt động này sẽ góp phần bồi đắp thêm cho học sinh tình yêu quê hương, đất nước; nêu cao ý thức, trách nhiệm công dân đối với việc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nói chung và chủ quyền biển đảo nói riêng; tạo ra một sân chơi bổ ích góp phần tạo hứng thú trong học tập và hứng thú tìm hiểu những vấn đề liên quan đến biển đảo quê hương cho học sinh .
 3. Đây cũng là hoạt động để phát hiện ra những tài năng trong học sinh để bổ sung thêm lực lượng cho nhà trường trong các kỳ thi HSG văn hóa, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa Tổ Văn-Sử-Địa-GDCD, tổ Tiếng Anh với các Tổ chuyên môn khác, các tổ chức đoàn thể nhà trường trong việc giáo dục học sinh một cách toàn diện.
 4. Thành phần
 5. Thành phần khách mời

– Cấp uỷ, Ban giám hiệu nhà trường

– Chủ trì các đoàn thể

– Tổ trưởng các tổ chuyên môn

– Toàn thể giáo viên trong hội đồng sư phạm nhà trường

 1. Đối tượng tham gia: toàn thể học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.
  III, Chủ đề và nội dung ngoại khóa
 2. Chủ đề: Em yêu biển đảo quê hương
 3. Nội dung

– Văn nghệ chào mừng: hát, múa về chủ đề biển đảo.

– Thi hiểu biết về kiến thức liên quan đến biển đảo Việt Nam trong học sinh toàn trường.

– Trao giải hoặc tặng quà cho những học sinh xuất sắc  trong cuộc thi hỏi đáp nhanh về kiến thức biển đảo.

 1. Hình thức, thời gian, địa điểm và kinh phí tổ chức
 2. Hình thức tổ chức

Hoạt động ngoại khoá sẽ được tổ chức theo hình thức tâp trung ngoài sân trường với sự tham gia của giáo viên và học sinh toàn trường .

 1. Thời gian, địa điểm

– Dự kiến chương trình ngoại khóa sẽ được tổ chức vào buổi sáng thứ 2, ngày 16 tháng 12 năm 2019, nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam., trong khoảng thời gian 90 phút.

– Chương trình sẽ được tổ chức tại sân khấu ngoài trời trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

 1. Kinh phí

Dự kiến kinh phí tổ chức buổi ngoại khóa là 2.000.000đ (Hai triệu đồng chẵn) từ  nguồn kinh phí của nhà trường.

 1. Tổ chức thực hiện
 2. Tổ trưởng

– Xây dựng kế hoạch, báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường xin ý kiến chỉ đạo về nội dung, thời gian tổ chức và hỗ trợ kinh phí để tổ chức buổi ngoại khóa theo kế hoạch.

– Tranh thủ ý kiến góp ý từ giáo viên chủ nhiệm các lớp, các tổ chuyên môn khác, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để kịp thời điều chỉnh nội dung kế hoạch.

– Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng giáo viên trong tổ chuẩn bị nội dung, tập luyện và tổ chức chương trình.

– Kiểm tra, giám sát  và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của từng bộ phận.

 1. Tổ viên

– Tuyên truyền rộng rãi trong học sinh về mục đích, ý nghĩa và chủ đề ngoại khóa: qua GVCN các lớp, trên trang web của nhà trường, bảng tin,…

– Thực hiện tốt các nhiệm vụ được tổ trưởng phân công.

 1. Học sinh

– Hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và chủ đề buổi ngoại khóa.

– Chủ động, tích cực tập luyện văn nghệ  có hiệu quả, đúng kế hoạch và tìm hiểu kiến thức liên quan đến chủ đề biển đảo Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng internet,…

– Tham gia buổi ngoại khóa đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình ngoại khoá về chủ đề “Em yêu biển đảo quê hương”  của tổ Văn-Sử-Địa-GDCD và tổ Tiếng Anh. Đề nghị hai tổ chuyên môn và học sinh toàn trường triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm túc, có hiệu quả.

                                                                                                        Tổ trưởng

 

  

                                                                                 Lê Xuân Lập                    Phan Thị Ly

  (NGUỒN : TỔ VĂN – SỬ – ĐỊA – GDCD)