Thời khóa biểu các lớp KHỐI 11 – Áp dụng từ tuần 3

Thời khóa biểu các lớp KHỐI 11 – Áp dụng từ tuần 3

Lượt xem:

11A1.1 Nhóm con tự động   Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7   13:20 11A1.1 Tiếng Anh PT Ly 11A1.1 Lịch sử TT Thúy 11A1.1 Địa lí NT Hường 11A1.1 Ngữ Văn NTT Trang 11A1.1 Lịch sử TT Thúy 11A1.1 Tin học PT Phương 14:10 11A1.1 Ngữ Văn NTT Trang 11A1.1 Thể dục NN Khởi 11A1.1 Vật lí LM Sáng 11A1.1 GDCD NTT [...]
Thời khóa biểu các lớp KHỐI 10 VÀ 12 – Áp dụng từ tuần 3

Thời khóa biểu các lớp KHỐI 10 VÀ 12 – Áp dụng từ tuần 3

Lượt xem:

10A1.1 Nhóm con tự động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7 07:10 Chào cờ 10A1.1 Tiếng Anh NQ Khải 10A1.1 Tiếng Anh NQ Khải 10A1.1 Hóa học TTX Quỳnh 10A1.1 GDCD NTT Hằng 10A1.1 Lịch sử TT Thúy 07:55 10A1.1 Thể dục NV Ba 10A1.1 Thể dục NV Ba 10A1.1 GDQP BQ Nam 10A1.1 Vật lí NTT Tuyền 8:50 10A1.1 Hóa học TTX [...]
THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU- ÁP DỤNG TỪ TUẦN 3

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU- ÁP DỤNG TỪ TUẦN 3

Lượt xem:

TLX Hạnh Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7 13:20 11A2.2 Toán -x- 11A2.1 Toán -x- -x- -x- 14:10 11A2.1 Toán -x- 11A2.2 Toán -x- -x- -x- 15:05 -x- -x- -x- -x- 15:50 — -x- — -x- -x- -x-   TTT An Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7 13:20 — — — — — — 14:10 — — [...]
Thời khóa biểu giáo viên buổi SÁNG- Áp dụng từ tuần 3

Thời khóa biểu giáo viên buổi SÁNG- Áp dụng từ tuần 3

Lượt xem:

TLX Hạnh Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7 07:10 — 12A4.1 Toán 12A4.2 Toán 12A4.2 Toán -x- -x- 07:55 12A4.1 Toán -x- -x- 8:50 12A2.1 Toán 12A2.1 Toán 12A2.2 Toán -x- -x- 9:40 12A2.2 Toán -x- -x- 10:30 — — — — —   TTT An Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7 07:10 — 12A5.1 Toán 12A1.2 [...]
KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 – 2022

KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 – 2022

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH THI LẠI NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCH THI LẠI NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI Số:     /KH-NTMK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Krông pắc, ngày 30 tháng 07 năm 2021   KẾ HOẠCH THI LẠI NĂM HỌC 2020-2021 I. CĂN CỨ THỰC HIỆN – Căn cứ Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/08/2020 của Bộ Giáo dục – Đào [...]
THỜI KHÓA BIỂU GV – HS TUẦN ÁP DỤNG TỪ TUẦN 31 (05/04/2021)

THỜI KHÓA BIỂU GV – HS TUẦN ÁP DỤNG TỪ TUẦN 31 (05/04/2021)

Lượt xem:

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN THPT Nguyễn Thị Minh Khai TLX Hạnh   Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7   07:05 — 12A6 Toán 12A4 Toán -x- -x- 07:53 -x- 12A1 Toán -x- -x- 8:48 — — — -x- -x- 9:36 — 12A6 Toán 12A4 Toán 12A1 Toán -x- -x- 10:26 — -x- -x- TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào [...]
THỜI KHÓA BIỂU GV ÁP DỤNG TỪ TUẦN 26

THỜI KHÓA BIỂU GV ÁP DỤNG TỪ TUẦN 26

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU GV – HS ÁP DỤNG TỪ TUẦN 21

THỜI KHÓA BIỂU GV – HS ÁP DỤNG TỪ TUẦN 21

Lượt xem:

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN   TLX Hạnh   Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7   07:05 Chào cờ đầu tuần 12A6 Toán 12A4 Toán 12A6 Toán -x- -x- 07:53 -x- — -x- -x- 8:48 — 12A1 Toán 12A1 Toán 12A4 Toán -x- -x- 9:36 — — — -x- -x- 10:26 — — — — -x- -x- TKB tạo ra với FET phiên [...]
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 17,18,19

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 17,18,19

Lượt xem:

[...]
TỔNG HỢP MỘT SỐ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 – 2020

TỔNG HỢP MỘT SỐ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

Kế hoạch ngoại khóa năm học 2019 – 2020 Kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực Kế hoạch năm học 2019 – 2020 Kế hoạch tổ chức ôn tập, thi thử THPT Quốc gia năm 2019 – 2020 Kế hoạch thanh tra nội bộ năm học 2019 – 2020 Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém năm học 2019 – 2020 NHẤN VÀO DOWNLOAD [...]
Trang 1 / 212 »